Một số hoạt động của Chi bộ Trường THPT Ỷ La, khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020