Clip thầy cô trong mắt em. Nhóm thực hiện h.s lớp 11B1 trường THPT Sơn Nam